Melissa Fund


הסרת קונדילומה בלייזר - טיפול ייחודי להסרת קונדילומה

תרבות הפנאי – מתי הפך הפנאי לאלמנט נפרד בחיים?

תרבות הפנאי היא מושג רחב, המציין דרכים מקובלות לבילוי השעות הפנויות שלנו. במובן זה, "פנאי" מוגדר על דרך השלילה: זהו הזמן שבו אנחנו לא עושים דברים מסוימים – לא עובדים, לא מטפלים בילדים, לא ישנים. מה שנשאר לנו כשאנחנו לא עושים את כל הדברים הללו, שתופסים את מירב ואת מיטב זמננו, הוא הפנאי שלנו. והפנאי הזה הוא יקר מפז, בדיוק מפני שהוא מועט כל כך. לכן התפתחה סביבו תרבות שלמה, אשר גם מגלגלת כסף רב, כמיטב המסורת הקפיטליסטית, הממסחרת כל חלקה טובה בחיינו. תרבות הפנאי במיטבה, כוללת מגוון עצום של תחומי עיסוק ובילוי: ספורט, משחקים, קריאה, צפייה ושימוש במדיות שונות (קולנוע, טלוויזיה, מחשב ועוד), מלאכות יד, אספנות ועוד ועוד.

מושגי הפנאי ותרבות הפנאי התפתחו למעשה במאה העשרים. האם זה מפני שלפני כן לא היה לאנשים פנאי? או שמא לא הייתה להם תרבות? התשובה היא שפעם לא היה הפנאי נפרד מאספקטים אחרים של החיים, ובכלל פריטת חיינו לאלמנטים שונים, קטלוגם וחלוקתם לא היו מאוד נפוצים פעם. פעם החיים פשוט היו חיים ולא נתפסו כמורכבים מגורמים שונים שאפשר לפרקם לגורמים, לסדר ביומן ולהזיז ממקום למקום ומשעה לשעה בעת הצורך. עבודה, ילדים, משחקים, בילוי משותף ואפילו לידות ומוות היו פשוט חלק מחיי היום-יום.

תאמרו, ובצדק, שרמת החיים פעם הייתה ירודה מאוד ותוחלת החיים נמוכה בהרבה מהיום, בין היתר כי קונדילומה אצל נשים הייתה נפוצה מאוד. גם כיום קיימים טיפולים כמו הסרת קונדילומה בלייזר המפחיתים עוד יותר את קיום התופעה. על כך אין איש חולק. אבל העובדה שהחיים היו פעם גרועים יותר וקשים הרבה יותר אין פירושה שלא היו בהם דברים טובים, ושאין מה ללמוד מאותה תפיסה נושנה של החיים והפנאי. פעם היו הגברים יוצאים לשדה או לציד והנשים יושבות בכפר ועוסקות יחד במיני מלאכות. הילדים היו מתרוצצים סביבן, עוזרים או משחקים. השיחות, המשחקים, הלימודים וההתנסויות השונות היו חלק מן הסביבה הטבעית של האדם, מקטן ועד גדול. אמנם האנשים עבדו קשה מאוד, אך לא הזדקקו באופן נואש כל כך לתרבות פנאי, שתמלא את זמנם הפנוי המועט. אולי מפני שהאינטראקציה המתמדת עם בני מינם סיפקה הרבה מן הצורך הזה, ואולי פשוט כי לא ניסו "למכור" להם את רעיון הפנאי.

אז גם אם אנחנו לא מעוניינים לשוב לחיי כפר שכוללים רק עבודות פשוטות וחלוקה מגדרית ברורה, אולי כדאי לנו למצוא דרכים לשלב את תרבות הפנאי בתוך חיינו באופן כולל והרמוני יותר.


פרטים באתר condylomacenter.co.il